Expertize Stivuitoare

Va oferim consultanta GRATUITA in procedurile privind autorizatiile ISCIR (autorizatie de functionare pentru stivuitor sau pentru echipamente de ridicat), intermediere pentru operatori RSVTI,consultanta si efectuare expertize tehnice.

Executam lucrari de reparatii pe baza "raportului tehnic de verificari", intocmim procese verbale de "test de casa" conform cerintelor ISCIR PT-R1 2010

Conform normelor din H.G. 2139 art 4 - echipamentele de ridicat care sunt in exploatare de peste 8 ani de zile se considera ca fiind cu durata de viata normala depasita. In acest sens este nevoie de expertiza tehnica pentru a stabili durata de mentinere in functiune a echipamentului de ridicat. In cadrul expertizelor tehnice va intocmim documentatia tehnica necesara la ISCIR ulterior acesteia se realizeaza expertiza tehnica la o gama variata de echipamente de  ridicat. Aceste lucrari de expertizare cuprind urmatoarele activitati: verificarea tuturor subansamblelor stivuitorului,efectuarea testelor nedistructive folosind solutii penetrante de contrast in vederea stabilirii eventualelor  fisuri pe structura de sasiu sau a structurii portante, intocmirea unei documentatii tehnice care contine planul de verificari,incercari si raportul tehnic avizat de ISCIR.

Informatii suplimentare 

Carpatlift.ro

Inchirieri Stivuitoare Baterii tractiune Stivuitoare second-hand Contact