Stimate colaborator,

Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezinta baza legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si a protectiei acestor date, pentru statele membre UE si care sunt aplicabile incepand cu 25 mai 2018, dorim sa reconfirmam angajamentul nostru pentru transparența si legalitatea cu care operam datele personale ce ni le incredintezi.

Acest lucru inseamna ca, inainte sa va mai trimitem informari pentru a va tine la curent cu produsele, serviciile noastre, trebuie sa avem acordul dvs. explicit.

In acest scop, apasand butonul de mai jos veti gasi elementele principale pe care consideram ca este util sa le cunoasteti pe aceasta tema, in calitate de persoana vizata.

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, ale reprezentantilor legali sau conventionali, ale asociatilor/actionarilor, ale colaboratorilor, ale angajatilor si/sau ale altor persoane fizice indicate de catre Clientul persoana juridica.

In informare veti gasi raspunsuri la:

Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dvs., inclusiv in eventualitatea in care doriti sa va retrageti acordul cu privire la prelucrarea datelor in scop de marketing sau cu privire la interogarea bazei de date, ne puteti contacta folosind adresa de email: office@carpatlift.ro sau la numarul de telefon +40.264.274.300.

Iti multumim!
Echipa Carpatlift,

NOTA INFORMARE GDPR
Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, ale reprezentantilor legali sau conventionali, ale asociatilor/actionarilor, ale colaboratorilor, ale angajatilor si/sau ale altor persoane fizice indicate de catre Clientul persoana juridica

Avand in vedere faptul ca intre Carpatlift si Clientul persoana juridica se deruleaza relatii contractuale sau direct profesionale, fapt ce determina prelucrarea de catre Carpatlift a datelor cu caracter personal a urmatoarelor persoane fizice: persoane de contact desemnate de catre Clientul persoana juridica, reprezenantul legal sau conventional al Clientului persoana juridica, ale asociatilor/actionarilor, ale colaboratorilor, ale angajatilor si/sau ale altor persoane fizice indicate de catre Clientul persoana juridica, Carpatlift doreste sa stabileasca drepturile si obligatiile Partilor in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si ale Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.


1.Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal
Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este reprezentat de : (i) necesitatea indeplinirii obligatiilor de furnizare de Produse si prestarea de servicii asumate de catre Carpatlift pentru realizarea comunicarii de afaceri cu Clientul persoana juridica, pentru care partile au incheiat un contract sau comanda (ii) solutionarea sesizarilor si cererilor transmise (iii) comunicarea facturilor, notificarilor, cererilor, actelor incheiate intre Carpatlift si Clientul persoana juridica.

2.Categorii de date supuse prelucrarii
Datele care urmeaza a fi prelucrate de catre Carpatlift in scopurile mentionate sunt urmatoarele:

Date cu caracter personal cum ar fi, nume, prenume, functie detinuta in cadrul Clientului persoana juridica, numar telefon, adresa de e-mail, numele companiei in cadrul careia lucreaza, adresa locului de munca.

Oricare prelucrare suplimentara sau in alt scop va face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, incheiat intre parti.

3.Valabilitate
Perioada de stocare a datelor personale prelucrate este limitata la perioada corespondenta realizarii obiectului principal al tranzactiei incheiate intre parti sau pe toata perioada cat persoana fizica este desemnata ca persoana de corespondenta in cadrul Clientului persoana juridica.

4.Accesibilitatea pentru prelucrarea datelor
Datele cu caracter personal schimbate intre Parti nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terte parti neautorizate sau puse la dispozitie spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, Partile vor lua toate masurile tehnice si in special organizatorice necesare, in ceea ce priveste obligatiile asumate prin aceasta clauza:


5.Drepturile persoanei vizate
Dreptul de retragere consimtamant: Va puteti retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in orice moment, acolo unde consimtamantul constituie baza legala a prelucrarii, prin transmiterea unui e-mail la adresa pe care v-ati exprimat acordul initial sau la adresa de email office@carpatlift.ro
Dreptul la rectificare: Puteti obtine de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care va privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a pastra datele cu caracter personal - care sunt utilizate continuu si care sunt in posesia sau controlul nostru - exacte, complete, actuale si relevante, pe baza celor mai recente informatii disponibile pentru noi.
Dreptul la restrictie: Puteti obtine de la noi restrictia de prelucrare a datelor cu caracter personal, daca:

Dreptul de acces: Ne puteti cere informatii cu privire la datele cu caracter personal pe care le detinem despre dumneavoastra, inclusiv informatii cu privire la ce categorii de date cu caracter personal pe care le avem in posesie sau control, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, daca nu sunt colectate direct de la dumneavoastra si cui i-au fost dezvaluite, daca este cazul.

Dreptul la portabilitate
: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal catre un alt operator, acolo unde este posibil tehnic, cu conditia ca prelucrarea sa se bazeze pe consimtamantul dumneavoastra sau sa fie necesara pentru executarea unui contract. Mai degraba decat sa primiti un exemplar cu datele dumneavoastra cu caracter personal, puteti solicita sa va transferam datele direct catre alt operator, specificat de dumneavoastra.

Dreptul la stergere: puteti obtine de la noi stergerea datelor cu caracter personal, in cazul in care:

Cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara:


Dreptul de opozitie: Ati putea obiecta - in orice moment - la prelucrarea datelor cu caracter personal datorita situatiei dumneavoastra speciale, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamantul dumneavoastra, ci pe interesele noastre legitime sau cele ale unei terte parti. In acest caz, nu vom mai procesa datele cu caracter personal, daca nu putem demonstra motive intemeiate, legitime si un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept. Daca va opuneti prelucrarii, va rugam sa specificati daca doriti stergerea datelor cu caracter personal sau restrictia prelucrarii acestora de catre noi.

Dreptul de a depune o plangere: In cazul unei pretinse incalcari a legislatiei in vigoare privind confidentialitatea, puteti depune o plangere la autoritatea de supraveghere pentru protectia datelor in tara in care locuiti sau unde a avut loc presupusa incalcare.

6.Dispozitii finale
Partile sunt constiente de faptul ca normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplica oricarui operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeana si oricarei persoane care prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeana sau care le furnizeaza servicii. Prin urmare, Partile confirma respectarea deplina a urmatoarelor prevederi, inclusiv dar fara a se limita la:

Carpatlift.ro

Inchirieri Stivuitoare Baterii tractiune Stivuitoare second-hand Contact